Utsättning av tele- och bredbandsledningar för Ericsson

Vi på OCELLUS AB har arbetat med att märka ut ledningar i gatunätet, till och från tomtgränser, samt till och från el- och teleskåp för att undvika skador under grävningen. Uppdraget gjordes i två omgångar i Jönköping och Östhammar. Uppdragsgivaren var Ericsson.