QGIS – Grund

OCELLUS har tagit fram en grundläggande, praktiskt inriktad kurs om QGIS som introducerar de viktigaste grundläggande funktionerna i programmet. Undervisningen sker främst genom skräddarsydda workshops där vi lär ut de mest användbara verktygen och genom övningar där ni själva får bygga upp er kompetens.

SKU: qgisgrund
Category:

QGIS är den mest avancerade och användarvänliga av de många ”open source” GIS applikationer som finns idag. QGIS är tillgänglig för alla att ladda ned och uppdateras och förbättras kontinuerligt sedan första versionen 2009. Programmet finns för både Mac och PC. Geografiska informationssystem (GIS) används i program som kombinerar, hanterar och analyserar stora mängder rumslig och icke rumslig data, så som QGIS. Denna möjlighet skapar en unik kombination av lägesbunden information som synliggör samband som icke lägesbunden statistik- och analysprogram försummar.

I denna kurs arbetar vi uteslutande med QGIS. Vi går igenom programmets olika funktioner och grundläggande principer för att skapa och hantera GIS, både för digital användning och för visualisering i kart-och bildformat. I kursen ingår en introduktion till det som ligger till grund för GIS där exempel på GIS många användningsområden också presenteras.

Kursmoment

  • Föreläsning: Introduktion till GIS
  • Workshop: Genomgång av menyer och verktyg
  • Projektioner och referenssystem
  • Digitalisering
  • Tabellhantering
  • Geometriska beräkningar
  • Skapa buffert
  • Klippa i polygoner
  • Tematiska kartor
  • Skapa tydliga och informativa layouter
Nivå

Grund

Kurslängd

2 dagar

Studieform

Distans