ArcGIS – Grund

OCELLUS har tagit fram en grundläggande, praktiskt inriktad kurs om ArcGIS for Desktop som introducerar de viktigaste grundläggande funktionerna i programmet. Undervisningen sker främst genom skräddarsydda workshops där vi lär ut de mest användbara verktygen och genom övningar där ni själva får bygga upp er kompetens.

SKU: arcgisgrund
Category:

Environmental Systems Research Institutes (ESRI:s) ArcGIS har sedan 70-talet utvecklats till ett världsledande program för analys och presentation av geografisk information. Geografiska informationssystem (GIS) används i program som kombinerar, hanterar och analyserar stora mängder rumslig och icke rumslig data. Denna möjlighet skapar en unik kombination av lägesbunden information som synliggör samband som icke lägesbunden statistik- och analysprogram försummar.

I denna kurs arbetar vi uteslutande med ArcGIS for Desktop. Vi går igenom programmets olika funktioner och grundläggande principer för att skapa och hantera GIS, både för digital användning och för visualisering i kart-och bildformat. I kursen ingår en introduktion till det som ligger till grund för GIS där exempel på GIS många användningsområden också presenteras.

Kursmoment

  • Föreläsning: Introduktion till GIS
  • Workshop: Geonmgång av menyer och verktyg
  • Projektioner och referenssystem
  • Digitalisering
  • Tabellhantering
  • Geometriska beräkningar
  • Skapa buffert
  • Klippa i polygoner
  • Skapa tematiska kartor
  • Skapa lättförståeliga, informativa layouter