Underlagsdata för MKB (miljökonsekvensbeskrivning)

GIS används inom miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som underlag för att på ett snabbt och enkelt sätt synliggöra rumsliga samband. OCELLUS AB erbjuder er att sammanställa rumslig data för kart- och analysunderlag till er MKB. Vi erbjuder också ändamålsenliga analyser i bland annat ArcGIS eller MapInfo samt sammanställer och presenterar resultatet efter era önskemål. Vi gör också en matris där aktualitet, detaljeringsgrad och osäkerhetsintervall presenteras. Matrisen görs för att kvalitetssäkra GIS-analyserna och att ni utifrån matrisen ska kunna göra en realistisk bedömning av analysernas tillförlitlighet.

Kontakt

Telefon: +46 (0)70-71 72 199

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande