Underlagsdata för klimatanpassningsstrategier

GIS används inom klimatanpassningsstrategier som underlag för att visa rumsliga samband och möjliga effekter på ekosystem, samhällen och resurser vid klimatförändringar. OCELLUS AB erbjuder att sammanställa rumslig data för kart- och analysunderlag för er klimatanpassningsstrategi. I samråd med er identifierar vi relevant grunddata och ändamålsenliga analyser.

Vi gör analyserna i bland annat ArcGIS eller MapInfo och presenterar resultatet i det format ni önskar. Vi gör också en matris där aktualitet, detaljeringsgrad och osäkerhetsintervall presenteras. Matrisen görs för att kvalitetssäkra GIS-analyserna och att ni utifrån matrisen ska kunna göra en realistisk bedömning av analysernas tillförlitlighet.

Kontakt

Telefon: +46 (0)70-71 72 199

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande