Strukturering och organisering av befintlig GIS-data

Geografisk data används i olika omfattning på avdelningar inom en organisation och användandet varierar också över tid. Detta skapar i sin tur behov av tydlig struktur kring GIS- datahantering. Mallar och riktlinjer bidrar till att skapa ett underlag som alla berörda parter ska kunna ta del av och som ska fungera över avdelningsgränserna. Vi gör en behovsanalys och skapar smidiga rutiner för GIS-datahanteringen utifrån er verksamhet.

OCELLUS AB kan på ett strukturerat sätt organisera era dataflöden, oavsett om det gäller intern eller extern data. Vi går noggrant och metodiskt igenom datamängden i en förstudie. Därefter diskuterar vi igenom resultatet och föreslår en lösning för er GIS-datahantering utifrån era önskemål. Vi skapar struktur, mallar och rutiner för er GIS-datahantering och bistår även med uppdatering av befintlig data vid behov. Vi arbetar antingen på plats hos er, på distans eller på det sätt som ni anser mest lämpligt för uppdraget.

Kontakt

Telefon: +46 (0)70-71 72 199

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande