Personlig utformning av företagets grafiska kartprofil

Vill ni arbeta fram en ny grafisk kartprofil eller se över den profil för era kartor som ni har idag? Vi ger förslag på hur ni kan utforma en kartprofil utifrån er verksamhet och skapa mallar för det. OCELLUS AB har personal med mångårig erfarenhet inom grafik och design i kombination med hög GIS-kompetens.

Vi ser över hela processen från strukturering av grunddata, genomgång av kartinnehåll och struktur samt den slutgiltiga kartprodukten. Vi arbetar fram en attraktiv och ändamålsenlig grafisk profil i nära samarbete med er och skapar samtidigt en mall för dess användning.

Kontakt

Telefon: +46 (0)70-71 72 199

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande