Ajourhållning och uppdatering av kartor, geodatabaser och register

I det dagliga arbetet är det viktigt att grundläggande data är av sådan kvalité att den ger ett tillförlitligt resultat efter bearbetning, analys och sammanställning. Det är en trygghet att veta att data som används är uppdaterat och ändamålsenligt. Vi hjälper er att säkerställa kvalitén på ert grundläggande data.

OCELLUS AB har stor vana av att ajourhålla kartdata, databaser och register. Med våra partners och kontakter i hela Sverige kan vi säkerställa uppdateringar av data med lämpliga intervall och vid enstaka tillfällen.

Vi uppdaterar era register och databaser samt ansvarar för att de är kompatibla med er GIS-struktur. Vi bistår även med kompletterande databaskopplingar, struktur samt inköp och leverans av data efter ert behov.Vi arbetar ständigt med att upprätthålla kvalitén på er data, antingen på plats hos er, uppkopplad mot er server eller på det sätt ni själva önskar.

Kontakt

Telefon: +46 (0)70-71 72 199

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande