Ny ansökningsomgång startar 1 februari 2019 för Mobila System och GIT

Med start från den 1 februari 2019 så påbörjas en ny ansökningsomgång till YH-utbildningen Mobila system och GIT! Ansökningsomgången pågår fram till den 31 maj 2019.

Ladda ned ansökningsblanketten från vår hemsida här.

Till ansökan ska även betygskopior bifogas som visar att ni uppfyller behörighetskraven (läs om utbildningen här). Bifoga även ett personligt brev där du berättar lite kort om dig själv och dina tidigare erfarenheter samt ett CV. Obs! Skicka inte med några originalhandlingar!

Ansökan ska sedan postas till:
OCELLUS Information Systems AB, Box 1986, 751 49 Uppsala.

Ansökan kan även skannas in eller fotas och skickas per e-post till: ansokan@ocellus.se