Det här är yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med stark anknytning till arbetsmarknaden. För att bli beviljad att få starta en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) så måste det finnas en uttalad efterfrågan på den kompetens som erbjuds i utbildningen på arbetsmarknaden.

Yrkeshögskoleutbildning

Det smarta valet

Kort om utbildningsformen

Detta är vad som ingår

Arbetslivsanknutet

Det är arbetslivets behov som styr vilka utbildningar som godkänns av Myndigheten för yrkeshögskolan. YH-utbildningar är således skräddarsydda utifrån arbetslivets behov.

Europass

Europass är ett intyg som möjliggör att meriter och kvalifikationer kan beskrivas på samma sätt och värderas lika i hela EU. Intyget följer med som ett komplement till alla examensbevis.

LIA – Lärande i Arbete

Lärande i arbetet (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö, vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Examen

Alla YH-utbildningar som är minst ett år långa avslutas med en examen. Man kan antingen få en Yrkeshögskoleexamen (minst 200 YH-poäng) eller en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen (minst 400 YH-poäng).

Studiemedelsberättigat

Man kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) om man vill gå en YH-utbildning. Undervisningen i sig kostar ingenting men man får vanligtvis själv bekosta studielitteraturen.

Kvalitetssäkrad

YH-utbildningar anordnas av både privata utbildningsföretag, kommuner, landsting, universitet och högskolor. Alla utbildningar kvalitetssäkras av Myndigheten för yrkeshögskolan, och de granskas regelbundet genom tillsyn.

Mobila System och GIT

Beskrivning

Den här utbildningen ger dig möjligheten att koppla samman geografisk IT med den mobila tekniken. Du kommer efter utbildningen att kunna förstå, administrera och tillämpa geografisk informationsteknik (GIT), samt skapa egna geografiska informationssystem (GIS) i både desktop-, webb och mobil miljö. Du kommer under utbildningen också att få möjlighet att knyta viktiga kontakter med potentiella arbetsgivare inom olika branscher.

Mer specifikt får du:

  • Lära dig de ledande GIS-plattformarna ArcGIS och MapInfo
  • Lära dig objektorienterad programmering med fokus på GIT/GIS
  • En djupare förståelse för arkitektur hos ett komplett GIS
  • Kunskaper om utveckling av mobila appar
  • Få lära dig tekniken bakom mätning med totalstation och GPS
  • Lära dig processen kring planering och genomförande av projekt

Yrkesroller och arbetsmarknad

Mobila System och GIT är en mycket bred utbildning och kan därför leda till en mängd olika yrkesroller. Bland dessa så återfinns bland annat GIS-utvecklare, GIS-samordnare, projektledare, konsult, samhällsplanerare, applikations-/systemutvecklare, mättekniker, med flera. Dessa yrkesroller finns i sin tur representerade inom en mängd olika branscher både inom privat och inom offentlig sektor.

Branschen

Att koppla samman data med ett geografiskt läge öppnar upp för en värld av tekniska analyser som kan vara användbara och många gånger avgörande vid beslutsfattande. Det är t.ex. mätteknikerns jobb att mäta in nivåskillnader och avstånd vid planering av ett bygge. Det är en GIS-analys som ligger till grund för i vilken riktning eld sprider sig vid en skogsbrand. Det är ett GIS-system som styr ruttoptimeringen i din GPS. GIS återfinns i majoriteten av de funktioner, stora som små, som vi idag tar för givna. Var med att utveckla framtidens teknologi du också! Sök till Mobila System och GIT.

Nyfiken? Gör en intresseanmälan (se längre ned på sidan)!

Lär dig ett spännande yrke där du får arbeta med Geografisk IT i kombination med mobil teknik

Information

Kurslängd

Två år (fyra terminer)

Omfattning

420 YH-poäng

Studieform

Distans (fyra fysiska träffar)

Studietakt

100 %

Utbildningsstart

1 September 2020

Sista ansökningsdatum

Enstaka restplatser kvar.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN), men kostnader för litteratur och övningsmaterial kan tillkomma.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan samt lägsta betyget Godkänt eller E i kurserna Svenska B/2, Engelska B/6. Du behöver även ha förkunskaper motsvarande gymnasiekursen Datorteknik 1a med lägsta betyget Godkänt/E.

Saknar du de formella förkunskapskraven så kan du söka baserat på reell kompetens, det vill säga kunskaper som du införskaffat via till exempel arbete eller praktik. Skicka isåfall med underlag i ansökan där du kan styrka förkunskapskraven på annat sätt.

Tips! Ansökan kan även skickas digitalt via e-post till: ansokan@ocellus.se.
(Obs! De inskannade kopiorna måste vara tydliga och läsbara)

Informationsmaterial/ansökningsblankett

Ocellus utbildning ger mig chansen att utveckla min karriär och att våga satsa på något jag verkligen tycker är intressant. Geografisk informationsteknologi och mobila system känns som framtidsämnen vilket gör mig trygg i mitt val och att jag kan se fram emot ett roligt och spännande jobb efter examen! Utbildningens flexibilitet och lärarnas engagemang är mycket värdefullt vid studier på distans.
Kristina LarssonStudent

Titta på våra videoklipp

Lämna en intresseanmälan här