Vad är en arbetsmarknadsutbildning?

En arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning som drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Syftet är att de som står utanför arbetslivet skall få en ny chans genom att bygga på sina tidigare kunskaper för att på så sätt förbättra sina chanser till ett nytt jobb. Utbildningarnas innehåll anpassas efter den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsutbildning:  GIS-tekniker

Det råder en ständig efterfrågan på personal med kunskaper inom GIS. GIS står för Geografiska Informationssystem och är ett datorbaserat system för geografisk information. Utbildningen är yrkesinriktad med praktisk användning av inhämtad kunskap, vilket betyder att deltagarna är väl förberedda när de kommer ut i arbetslivet. När du har genomfört en godkänd utbildning kan du söka jobb hos många olika arbetsgivare.

AF GIS-Tekniker består av fyra steg. Vår utbildning AF GIS-tekniker är uppbyggd på moduler och genomförs under 39 veckor. Du kommer befinna dig i klassrummet största tiden, men även vara ute på en arbetsplats under inte mindre än åtta veckor innan du är klar hos oss.  Nedan följer en beskrivning av modulerna, vad de innehåller och vad du kommer att få lära dig när du utbildar dig hos oss.

STEG 1

Steg 1 är Test och Kartläggning vilket innebär att vi kartlägger och fastställer deltagarnas kunskaper för att säkerställa att ni kommer lyckas med att uppnå godkända resultat på utbildningen. Under denna två veckor långa period får ni som deltagare möjlighet att lära känna varandra och oss, den utbildande personalen, på ett individuellt plan. De positiva och trygga relationerna vi skapar under denna tid kommer ge oss förutsättningarna för ett gott samarbete och givande dialoger oss emellan under de fortsatta studierna. Utgångspunkten är alltid att du ska ha möjlighet att bli ditt bästa jag i din blivande roll som GIS-tekniker och uppnå ett så bra resultat som möjligt under utbildningen.

STEG 2

Steg 2, Basmodulen, är fyra veckor långt och förbereder dig väl inför steg 3. I Basmodulen ingår grundläggande IT-kunskaper, gruppdynamik, projektkunskap och en grund i GIS. Under detta steg hamnar ni i klassen på samma nivå och får en gemensam grund att stå på inför resten av utbildningen. Detta gör undervisningen effektiv och ger dig som deltagare möjligheten att få ut det största möjliga positiva resultat under din tid i arbetsmarknadsutbildningen.

STEG 3

Steg 3, Yrkesmodulen, fortlöper under 25 veckor. Här förvärvar du själva yrkeskunskaperna. Under dessa veckor kommer du att jobba med nio olika moduler som ger dig goda kunskaper i de världsledande GIS-programvarorna och du kommer lära dig hur man löser generella problem och frågeställningar med GIS som verktyg. Denna modul avslutas med ett projektarbete på fyra veckor där du får knyta ihop dina nya yrkeskunskaper.

STEG 4

Steg 4, Arbetsplatsförlagt Lärande (APL), är en praktikperiod på åtta veckor som ska genomföras ute på en arbetsplats. Meningen är att du ska delta i en verksamhet med en eller flera konkreta arbetsuppgifter som företaget behöver hjälp med. Detta ger dig både rejält med arbetsträning och en mycket god start på ett kontaktnät för den nya yrkesinriktningen. Detta är ett fantastiskt sätt för dig att få en koppling mellan utbildningen och verkligheten; nu får du äntligen testa dina nya kunskaper på riktigt och du får erfarenhet av att arbeta med GIS i en skarp miljö. Det finns redan ett antal möjliga arbetsgivare och APL-mottagare i hela Sverige.

Ladda ned vårt informationsblad här!

Hur du ansöker:

Du söker till utbildningen genom att tala med din handläggare vid Arbetsförmedlingen. Det är de som bedömer dina förutsättningar för att få ett arbete och om du skulle behöva förstärka dina kunskaper genom en arbetsmarknadsutbildning.

Vänligen notera – För närvarande finns det inget fastställt startdatum!