Utbildning

Vi hjälper dig bygga nya kunskapsmöjligheter

Våra utbildningar

Vi på OCELLUS har lång erfarenhet som utbildare inom såväl arbetsmarknadsanpassade utbildningar som utbildningar på akademisk nivå. Vi har tillsammans i företaget byggt upp ett framgångsrecept för kundanpassade utbildningsuppdrag.

Ubildningsmiljö

Vi kan erbjuda utbildning i våra lokaler, hos våra kunder eller på distans. Vi skräddarsyr utbildningar efter kundernas behov och kunskapsnivåer.

Program

Vi har avtal med leverantörerna för samtliga program vi undervisar inom. Detta gör att vi alltid har de senaste versionerna och kunskaperna.

Tillgänglighet

På vår webbaserade utbildningsplattform har alla deltagare tillgång till utbildningsmaterial och möjlighet till kontakt med lärare och övriga deltagare.

Lokaler

Vi har kontor och utbildningslokaler både i Uppsala och i Umeå. Båda lokalerna är moderna, ändamålsenliga och handikappanpassade.

Utbildningsvägar

Vi bedriver följande typer av utbildningar

Yrkeshögskoleutbildning

Reell kompetens som snabbt ger jobb

Vi har sedan 2005 bedrivit YH-utbildningar inom GIS. Många av våra tidigare studenter arbetar idag inom GIS-området i både offentlig och privat sektor.

Arbetsmarknadsutbildning

En snabbare väg till nytt arbete

Här ges möjligheten att hitta sin nya arbetslivsinriktning samtidigt som arbetsgivaren får direkt någon med rätt kompetens. De ges i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Kundanpassade utbildningar

Skräddarsydda lösningar för era behov

Som en av Sveriges leverantör av GIS-utbildningar erbjuder vi både enstaka kurser och program efter kundens behov på grundläggande eller mer avancerad nivå.