Vision

OCELLUS arbetar för att göra GIS lättillgängligt inom samhällets alla sektorer. För att GIS ska kunna utnyttjas till fullo så krävs kunskap och struktur om hur GIS ska implementeras på alla nivåer i organisationen. OCELLUS kan leverera de tjänster och utbildningar som behövs för att bygga upp den struktur och den kompetens som behövs för att GIS ska fungera smidigt och effektivt.

Historia

OCELLUS Information Systems AB startade 1996. Företaget började tidigt med konsulttjänster och applikationsutveckling. Utbildningssidan växte sig med tiden allt starkare i och med att GIS-användandet i landet ökade och det fanns ett växande behov av grundläggande kunskaper inom GIS i både offentlig och privat sektor.

Vår filosofi

Vi lägger stor vikt på användbarhet och tydlighet i visualiseringen. Om informationen inte förstås av mottagaren så fyller den ingen funktion. Målet är att så många som möjligt ska känna sig bekväma och se värdet i att använda GIS. Vi vill sänka tröskeln för GIS-användningen i samhället genom att göra GIS mer tillgängligt. Vi värdesätter långvariga kundrelationer där våra uppdrag ska präglas av långsiktighet och förtroende. Vi sätter stort värde i att arbetsgången är transparent och att kunden hela tiden ska kunna vara medveten och delaktig i uppdragsprocessen om kunden så önskar.

I framtiden ser vi ett stort växande behov av GIS-relaterad information från många olika håll. Såväl företag som statliga myndigheter har behov av att få snabb information för att på ett bättre sätt kunna fatta korrekta beslut. Den globala marknaden har strålande framtida möjligheter. Vi ser fram emot dessa utmaningar och att utveckla nya spännande lösningar.
René Escalier JaimesVD