×
 • Ny ansökningsomgång startar 1 februari 2019 för Mobila System och GIT

  Med start från den 1 februari 2019 så påbörjas en ny ansökningsomgång till YH-utbildningen Mobila system och GIT! Ansökningsomgången pågår fram till den 31 maj 2019. Ladda ned ansökningsblanketten från vår hemsida här. Till ansökan ska även betygskopior bifogas som visar att ni uppfyller behörighetskraven (läs om utbildningen här). Bifoga…

  Read More
 • Studenterna på Mobila System och GIT besöker Lantmäteriet

  Tisdagen den 10 april gjorde studenterna på YH-utbildningen ett studiebesök vid Lantmäteriet. Det var en intressant besök med många olika punkter och inblickar i Lantmäteriets olika verksamheter.  

  Read More
 • OCELLUS deltar på jobb- och utbildningschansen den 27 april

  Den 27 april kommer återigen jobb- och utbildningschansen att ske i Vuxenutbildningens lokaler på Nedre Åkargatan 67 A i Gävle. Jobb- och Utbildningschansen är en mötesplats där du kan träffa olika utbildningsanordnare och arbetsgivare som berättar om vilka utbildnings- och karriärvägar till jobb som finns. Vi kommer vara på plats…

  Read More
 • OCELLUS deltar på YH-mässa i Stockholm

  Den 28 mars är det dags för en ny YH-mässa på Norra Latin, Drottninggatan 71B i Stockholm mellan klockan 10 – 18. Mässan arrangeras av Studentum och fokus kommer att ligga på yrkeshögskoleutbildningar. OCELLUS AB kommer att finnas på plats för att berätta om vår YH-utbildning Mobila system och GIT. Ni…

  Read More
 • Yrkeshögskoleutbildningen Mobila System och GIT startar i höst igen

  Det är med glädje och stolthet vi kan meddela att vi idag har fått beskedet att vi får förnyat förtroende från Yrkeshögskolemyndigheten att fortsätta driva vår yrkeshögskoleutbildning Mobila System och GIT i höst! Nästa planerade utbildningsstart blir i september 2018. YH-utbildningen Mobila system och GIT är en tvåårig distansutbildning inom…

  Read More
 • Utsättning av tele- och bredbandsledningar för Ericsson

  Vi på OCELLUS AB har arbetat med att märka ut ledningar i gatunätet, till och från tomtgränser, samt till och från el- och teleskåp för att undvika skador under grävningen. Uppdraget gjordes i två omgångar i Jönköping och Östhammar. Uppdragsgivaren var Ericsson.

  Read More
 • Ajourhållning av data för Avesta-, Fagesta- och Norbergs kommuner

  Vi på OCELLUS AB fick i uppdrag att bistå Avesta, Fagersta och Norbergs kommun med ajourhållning av deras geodata. I det här fallet gällde det data från bland annat Fornminnesregistret, Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Vi såg till att ny data hämtades från myndigheterna och anpassades till rätt geografiskt område.

  Read More
 • OCELLUS närvarade vid Utbildningschansen
  OCELLUS närvarade vid Utbildningschansen
  OCELLUS närvarade vid Utbildningschansen

  OCELLUS närvarade vid Utbildningschansen

  Den 18 mars 2016 var det dags för en ny omgång med Utbildningschansen – ett samverkansforum där utbildningsanordnare berättar om sina utbildningar för intresserade besökare. OCELLUS Information Systems AB var givetvis där som utställare för att berätta om YH-utbildningen Mobila System och GIT. Utbildningschansen är en mötesplats där du kan…

  Read More
 • Mobila System och GIT klar för kursstart

  Myndigheten för Yrkeshögskolan har beslutat att prioritera OCELLUS Information Systems tvååriga YH-utbildning Mobila System och GIT. Utbildningen har funnits sedan 2005 och har med åren blivit bättre och bättre. Kursplanerna har reviderats och kopplingen till arbetslivet är nu starkare än någonsin. Utbildningen hålls på distans och LIA-platserna är fler än…

  Read More
 • Inmätning gatubrunnar Avesta kommun

  OCELLUS AB fick i uppdrag av Avesta kommun att mäta in gatubrunnar i olika områden. OCELLUS AB har mätt in deras lägen och kopplat metadata om brunnarnas djup. Inmätningen genomfördes med precisions-GPS och totalstation. Datan bearbetades därefter med programmet ArcGIS Desktop innan den levererades till kunden.

  Read More