Ajourhållning av data för Avesta-, Fagesta- och Norbergs kommuner

Vi på OCELLUS AB fick i uppdrag att bistå Avesta, Fagersta och Norbergs kommun med ajourhållning av deras geodata. I det här fallet gällde det data från bland annat Fornminnesregistret, Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Vi såg till att ny data hämtades från myndigheterna och anpassades till rätt geografiskt område.