Välkommen till OCELLUS Information Systems AB!

Vi arbetar för att göra Geografiska informationssystem (GIS) lättillgängligt för samhällets alla sektorer. Vi kan leverera de tjänster och utbildningar som din organisation behöver för att bygga upp en struktur och kompetens som behövs för att GIS ska fungera smidigt och effektivt.

Tjänster

Vi har ett komplett sortiment av tjänster vilket gör att ni kan spara både tid och resurser.

Läs mer

Utbildning

Vi har lång erfarenhet som utbildare och kan erbjuda kurser på basnivå såväl som på akademisk nivå.

Läs mer

Konsulttjänster

Vår breda kompetens inom både den offentliga och privata sektorn, samt inom många andra ämnesområden gör att vi kan erbjuda lösningar inom en rad GIS-relaterade uppdrag.

Yrkeshögskoleutbildning

Vi har sedan 2005 bedrivit YH-utbildningar inom GIS. Många av våra tidigare studenter arbetar idag med GIS inom både den offentliga och den privata sektorn.

Mätuppdrag

Vi har lång erfarenhet av fältmätning med både totalstation och GNSS med hög precision. Vi kan hjälpa till med mätutrustning, inmätning, samt bearbetning och leverans av data.

Arbetsmarknadsutbildning

Syftet är att via utbildning få en ny inriktning i yrkeslivet men även underlätta för arbetsgivare att få arbetskraft med rätt kompetens. De ges i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Bemanningshjälp

Vår personal står redo och kan erbjuda en hjälpande hand vid till exempel tillfälliga arbetstoppar och vid personalbortfall vid semestertider. Kontakta oss för mer information.

Kundanpassade utbildningar

Som en av Sveriges ledande leverantör av GIS-utbildningar erbjuder vi GIS-kurser och utbildningar på både grundläggande och mer avancerad nivå anpassat efter era behov.

We make GIS possible

Vårt mål är att ge världen fler GIS-kunniga och vi är stolta över att vara det första bolaget i Sverige som skapade utbildningar med rätt kunskaper och praktisk erfarenhet. Vi började 2005 och vi tänker inte sluta. Hittills har vi utbildat över 500 personer och fler lär det bli.
514+
Utbildade personer

Vi vet vad vi talar om

Lite fakta

Paraplyorganisationen för GIS – ULI (Utvecklingsrådet för Landskapsinformation) har gjort en undersökning av GIS-användningen i Sverige. I enkäten ställdes bland annat frågorna ”Hur många organisationer använder GIS i sin verksamhet”, ”Hur stor andel anställda som arbetar med GIS” samt ”Uppskattat behov av GIS-personal som kan behövas framöver”. Undersökningen genomfördes 2013.

89%
Organisationer som använder sig av GIS i sin verksamhet
24%
Andel anställda som arbetar med GIS i någon utsträckning
70%
Uppskattat behov av GIS-kompetent personal inom 3 - 5 års sikt

Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad andra säger